Tilintarkastus

Tilintarkastajan valitsevat yhtiöissä omistajat yhtiökokouksessa ja yhdistyksissä vuosikokous.

Pakollista tilintarkastajan valinta on, kun Tilintarkastuslaissa tälle asetetut edellytykset täyttyvät. (ks. alla) Vapaaehtoisesti tilintarkastajan saa valita aina.

Pienissä asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on mahdollista valita myös toiminnantarkastaja, joko tilintarkastajan sijaan tai tämän lisäksi.

Tilintarkastajan tehtävänä on valvoa omistajan etua. Tehtäviin kuuluu myös laillisuusvalvonta. Tilintarkastaja raportoi yhteisön omistajille ja johdolle ja joissakin erityistoimeksiannoissa toimeksiantajalle. Raporteista ainoa julkinen asiakirja on Tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastajan valinta eri yhteisöissä

Osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja tulee valita, jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä: Liikevaihto suurempi kuin 200.000, taseen loppusumma yli 100.000, henkilöstön lukumäärä yli 3.

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos yhtiössä on vähintään 30 huoneistoa.

Pienempään asunto-osakeyhtiöön voidaan valita toiminnantarkastaja.

Yhdistys

Yhdistyksen tilintarkastaja valitaan Tilintarkastuslain mukaan. Mikäli tilintarkastuslain mukaiset raja-arvot eivät täyty, voidaan valita tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastaja.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Venka Oy
Silakatu 5
53500 Lappeenranta

Y-tunnus: 09071665
Puh: 0400 553 162

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Venka Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.