Tilintarkastus

Tilintarkastajan valitsevat yhtiöissä omistajat yhtiökokouksessa ja yhdistyksissä vuosikokous.

Pakollista tilintarkastajan valinta on, kun Tilintarkastuslaissa tälle asetetut edellytykset täyttyvät. (ks. alla) Vapaaehtoisesti tilintarkastajan saa valita aina.

Pienissä asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on mahdollista valita myös toiminnantarkastaja, joko tilintarkastajan sijaan tai tämän lisäksi.

Tilintarkastajan tehtävänä on valvoa omistajan etua. Tehtäviin kuuluu myös laillisuusvalvonta. Tilintarkastaja raportoi yhteisön omistajille ja johdolle ja joissakin erityistoimeksiannoissa toimeksiantajalle. Raporteista ainoa julkinen asiakirja on Tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastajan valinta eri yhteisöissä

Osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja tulee valita, jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200.000 euroa, tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos:

  1. yhtiössä on vähintään 30 huoneistoa
  2. tilintarkastaja on alittava tilintarkastuslain mukaan
  3. vähintään 10 % osakkaista näin vaatii

Mikäli asunto-osakeyhtiöön ei valita tilintarkastajaa, tulee valita toiminnantarkastaja.

Yhdistys

Yhdistyksen tilintarkastaja valitaan Tilintarkastuslain mukaan. Mikäli tilintarkastuslain mukaiset raja-arvot eivät täyty, voidaan valita tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastaja.

Suosittele meitä

Silakatu 5, Lappeenranta

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!